Летище София

Работейки по проекта на Летище София си поставихме задача да внесем най-актуалните интериорни тенденции за 2006г. Създадохме едно публично пространство, което топло и приветливо посреща и изпраща пътниците на летището. Комбинацията от неутрални цветове с контрастните топли, прави средата жизнена и динамична.