Бизнес сграда Perla (Tetrix)

При проектирането на “Перла”-та ние успяхме да предложим визия и добра логика за създаването на Tetrix. Резултатът изпъква в средата, в която се намира, със своите качества на сграда с модерен фасаден облик и функционално разпределни офис площи.