Офис павилион

Използването на офис павилион за целите на продажби на апартаменти и магазини е добра реклама за фирмата-инвеститор. Така бъдещият клиент придобива визуална представа за крайния продукт. Нашата задача беше да проектираме такова пространство, отговарящо на функцията, където клиентите да бъдат отлично обслужени.