Denta puls

При създаването на логото и визуалната идентичност на Denta Puls Clinic ние използвахме подход, чийто резултат е разпознаваем и отличаваш се облик на клиниката.