Религиозен храм

Кой казва, че в днешно време не се проектират и реализират сгради с култово
и религиозно предназначение? Този необичаен проект заявява, че това е възможно, въпреки, че живеем в модерен свят, където се строят сгради с все по-технолични решения и визия. Нашият прочит на традиционния православен храм запазва автентичността, спазва всички канони на християнската вяра и се отличава със своето стойносттно изражение.